Јавни конкурси  

 

 

 

3. Јавна набавка добара – намирнице и прехрамбени производи за спремање хране - 2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ у отвореном поступку ЈН бр. 1.1.1/2019,
намирнице и прехрамбени производи за спремање хране

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у отвореном поступку ЈН бр. 1.1.1/2019,
намирнице и прехрамбени производи за спремање хране

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА у отвореном поступку ЈН бр. 1.1.1/2019, намирнице и прехрамбени производи за спремање хране

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА у отвореном поступку ЈН бр. 1.1.1/2019,
намирнице и прехрамбени производи за спремање хране за партију 10 - конзервирано поврће и воће

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА у отвореном поступку ЈН бр. 1.1.1/2019, намирнице и прехрамбени производи за спремање хране за Партију 10- конзервирано воће и поврће

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ ОКВИРНИМ СПОРАЗУМИМА у отвореном поступку ЈН бр. 1.1.1/2019,намирнице и прехрамбени производи за спремање хране- партије: 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 11,12,13 и 142. Јавна набавка добара – одећа и обућа 2019.година

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ у поступку ЈНМВ бр. 1.1.4/2019, одећа и обућа

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку ЈНМВ бр. 1.1.4/2019, одећа и обућа

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ везани за конкурсну документацију у поступку
ЈНМВ бр. 1.1.4/2019, одећа и обућа

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ у поступку ЈНМВ бр. 1.1.4/2019, одећа и обућа

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужетку рока за подношење понуда у поступку
ЈНМВ бр. 1.1.4/2019, одећа и обућа

ОДЛУКА о закључењу оквирног споразума у поступку ЈНМВ бр. 1.1.4/2019, одећа и обућа

OБАВЕШТЕЊЕ o закљученом оквирном споразуму ЈН бр.1.1.4/2019, партија бр. 1. Разна одећа

OБАВЕШТЕЊЕ o закљученом оквирном споразуму ЈН бр.1.1.4/2019, за партију бр.3 JEANS одећа

OБАВЕШТЕЊЕ o закљученом оквирном споразуму ЈН бр.1.1.4/2019, за партију бр. 4. Обућа


1. Јавна набавка добара – електрична енергија 2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке мале вредности
ЈН бр. 1.1.2/2019, електрична енергија

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности
ЈН бр. 1.1.2/2019, електрична енергија

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку јавне набавке мале
вредности ЈН бр. 1.1.2/2019, електрична енергија

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку јавне набавке мале
вредности ЈН бр. 1.1.2/2019, електрична енергија