Секције и радионице 

 

Библиотечка секција

Домска библиотека није само место где се искључиво позајмљује обавезна лектира или књиге намењене читању у слободном времену, већ је и активан чинилац у процесу образовања и васпитања деце и младих у Дому. Библиотечка секција окупља ученике средњих школа, на интернатском смештају. Циљеви рада ове секције су: стварање активне домске библиотеке као инфо-центра, популарисање читања; стицање основних знања о раду библиотеке; задовољење образовних, културних и читалачких потреба; обогаћивање знања ученика; подстицање креативности и уређивање простора библиотеке. Чланови секције промовишу књиге и читање, сређују књижни фонд, унапређују квалитет услуга, прате потребе корисника путем разноврсних анкета, представљају нова издања домаћих и страних аутора, израђују пано културних дешавања, сарађују са другим секцијама... Руководилац секције је Бранка Ђорђевић, библиотекар.