Секције и радионице 

 

Дечији домски парламент

Дечији домски парламент има за циљ непосредно учешће деце и младих у доношењу свих одлука које су за њих од значаја, преузимање одговорности за одлуке и њихово реализовање, као и усвајање принципа равноправности и демократичности. Конституише се почетком школске године. На конститутивној седници бира се Савет корисника, а свака васпитна група има по једног представника. На истој седници бира се председник Савета, његов заменик и председници комисија. Ради боље организације рада, Савет корисника бира четири комисије:
                 1. Комисија за кућни ред и стандард
                 2. Комисија за културу и информисање
                 3. Комисија за спорт и рекреацију
                 4. Комисија за креативно провођење слободног времена
Комисија за кућни ред и стандард упознаје децу са правима и обавезама у складу са Конвенцијом о правима детета, предлаже мере за побољшање услова смештаја, спроводи анкете о степену здовољства исхраном, води бригу о хигијени животног и радног простора, уређује и оплемењује зелене површине и врши здравствену едукацију деце.
Комисија за културу и информисање организује одласке у позориште, биоскоп, на изложбе и концерте, организује трибине и сусрете са познатим културним и јавним личностима, информише о раду Дечијег прламента преко огласне табле, прибавља примедбе, предлоге и питања деце.
Комисија за спорт и рекреацију организује пригодне спортске манифестације, новогодишњи спортски турнир, спортске сусрете поводом Дана Дома, припреме за спортска такмичења и одласке на спортска догађања у граду.
Комисија за слободно време организује излете, квизове, вечери музике, поезије и дружења, као и журке.
Дечији домски парламент има и представнике у име запослених, ове школске године то су васпитачице Драгана Весовић и Марина Масал, као и Јасмина Тасић, социјални радник.