Секције и радионице 

 

Играоница

У Дому се, поред многих других садржаја везаних за слободно време, за децу предшколског и раног основношколског узраста реализују активности у оквиру Играонице.
Активностима у оквиру Играонице обухваћена су деца узраста од 5 до 13 година. Број учесника варира у зависности од обавеза у групи и школи.
Основни циљ планираних активности је да се деци омогући да део свог слободног времена проведу у организованим заједничким активностима, усмераваним поступцима, да кроз богатство односа и садржаја науче нешто ново, вежбају своју самосталност, конструктивно решавање проблема, одлагање тренутног задовољења потреба и жеља, испољавају креативност, маштовитост, развијају своју индивидуалност, препознају своја осећања, вежбају се у способности децентрације, јачају солидараност, развијају позитивну слику о себи и својим могућностима, јачају физичку способност, личну сигурност и буду задовољнија.
Простор Играонице је флексибилан и прилагођен садржајима рада. Основни принцип у уређењу простора је прављење неколико мањих кутака интересовања, како би се деца опредељивала према афинитетима, међусобно комуницирала и вршила размену.
Све активности се реализују кроз игру, јер је то један од најбољих начина да се утиче на дечије емоционално испољавање, комуникацију, мотивацију, учење...
Делује се различитим методама - показивање, представљање, усмеравање, објашњавање, специјално припремљеном средином, ситуацијом, активном разменом...