Секције и радионице 

 

Психолошка секција (радионице за вежбање животних вештина)

Циљ ових радионица је: боље социјално функционисање деце и младих; лакше сналажење у новим, непознатим ситуацијама; успешније препознавање потреба и осећања; јасније изношење захтева; конструктивно решавање проблема и квалитетнија комуникација са другом децом, младима и одраслима; успешнија сарадња; повећано самопоуздање, као и лична сигурност и задовољство. Радионице се реализују са децом и младима лишеним родитељског старања, као и групом младих, ученика средњих школа на интернатском смештају. Са групом деце лишене родитељског старања реализују се следеће теме: самопредстављање, упознавање, поздрављање; захваљивање, извињавање; препознавање потреба; препознавање и експресија емоција; комуникација; емпатија; сарадња; решавање конфликата; дечија права; самоопажање и самопоуздање; памћење и заборављање; награђивање и кажњавање... Сви садржаји су праћени покретним, музичким и играма улога. Чланови секције су веома мотивисани за рад, а водитељи радионица - Милица Богдановић, психолог и Драгана Славујевић, координатор стручног рада, надају се да ће тако бити и убудуће.