Секције и радионице 

 

Радионица – практичне вештине

Циљ активности у овој радионици јесте да се њени учесници, деца и млади лишени родитељског старања, проведу кроз практичне активности, које ће им користити у свакодневном животу. Кроз различите радионице наши најмлађи уче: како да одржавају личну хигијену и хигијену простора; постављање стола, сервирање хране и коришћење кухињског прибора; припрему једноставних оброка; коришћење и одржавање електричних апарата; одржавање одеће и обуће, естетику у одевању, одевање према временским приликама.... Деца у пријатној атмосфери имају прилику да науче и практичне вештине које ће им помоћи како да се лакше снађу на јавним местима, како да се припреме за одлазак лекару, зубару, на излет, прославе...
Искуствено учење, сазнавање и усвајање правила понашања у различитим ситуацијама и срединама, развијање способности и ширење социјалних веза омогућавају деци да се укључе и снађу у свакодневним животним активностима. Деца су активни учесници у раду, у опуштеној атмосфери усвајају вештине које им пружају лично задовољство и складнији однос са околином. Водитељи активности су васпитачице Милена Цветић и Драгица Милосављевић.