Секције и радионице 

 

Радионице "Подршка младима за осамостаљивање и живот у породици"

Програм ових радионица намењен је, пре свега, младима који напуштају институционалну заштиту, али и осталима којима је неопходна психосоцијална и едукативна подршка на путу ка одраслости. Неки од програмских садржаја и циљева ових радионица су: стицање нових сазнања и интеграција личних искустава о променама и динамици развоја у периоду младалаштва и разумевање узрока криза и путева за њихово разрешење; разумевање потреба за стицањем аутономије; разумевање личне одговорности за избор партнера; разумевање брачног система, као и одвајање брачног система од ванпородичне и унутарпородичне средине; разумевање породичног функционисања; интеграција одлика породичног живота у целовиту представу о функционалној породици, разумевање здравља породице и адаптације на кризе; разумевање биолошких и социјалних компоненти мотивације за родитељство; стицање нових увида у комплексност релације родитељ - дете; упознавање са суштином родитељске ( васпитачке) моћи и одликама модела родитељства... Водитељ радионица
је Јасмина Тасић, дипломирани социјални радник.