Секције и радионице 

 

Спортске активности

Значајно место у организованим садржајима у оквиру слободног времена, како деце лишене родитељског старања, тако и ученика средњих школа на интернатском смештају, заузимају активности спортских секција.
Деца се организују у мање групе на основу пола и узраста. Термини одржавања секција су прилагођени школским и другим обавезама деце, радном времену руководилаца секција и времену одржавања планираних турнира и такмичења. Поред учења правила игре, усвајања основних елемената технике и тактике сваке дисциплине појединачно, циљ организованих активности у оквиру спортских секција јесте и подстицање општег раста и развоја, повећање отпорности организма, подстицање развоја хигијенских и културних навика, јачање међусобне сарадње, толеранције, здравог такмичарског духа, личне сигурности и задовољства. Планирани садржаји се реализују у фискултурној сали Дома и на игралишту у оквиру дворишта установе. Најмлађи користе справе у малом "парку" са тобоганима, љуљашкама и клацкалицама. Повремено се за децу организују краће шетње, излети у околину, зими игре на снегу, скијање и клизање, а лети учење пливања.
Један број деце смештене у Дому укључен је у градске спортске клубове и акценат у раду са њима је на мотивисању, подршци и праћењу. Периодично се организују турнири између више екипа у оквиру установе или између екипа домова из различитих градова.
Деца нашег дома се редовно припремају и учествују на сусретима домова ученика средњих школа и до сада су постизали запажене резултате на регионалном и републичком нивоу.
Активностима руководи тим васпитача који, поред реализовања општих циљева‚ имају и појединачна задужења за одређене спортске дисциплине:
Миљан Вучковић‚ васпитач, професор физичке културе - задужен за: кошарку (девојчице), шах (девојчице и дечаци) и мали фудбал (девојчице);
Миодраг Николић, васпитач, наставник физичке културе - задужен за: одбојку (дечаци и девојчице) и стони тенис (дечаци и девојчице);
Александар Терзић, васпитач, професор физичке културе – задужен за: теретану, кошарку (дечаци) и мали фудбал (дечаци).